Friday, September 5, 2008

Volum 1, 2009

Volum 1, 2009 akan diterbit setelah semua proses penilaian berjalan lancar

Sidang Editor

Penaung
1. Profesor Dr. Ab. Rahim Bakar
(Dekan, Fakulti Pengajian Pendidikan)

2. Prof. Madya Dr. Aminuddin Yusof
(Pengarah, Akademi Sukan, Universiti Putra Malaysia)


Penasihat
Marjohan Jamalis
(Ketua, Jabatan Pengajian Sukan, Fakulti Pengajian Pendidikan,
Universiti Putra Malaysia)Ketua Editor

Prof. Madya Dr. Mohd Sofian Omar Fauzee
(Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Putra Malaysia)

Editorial*

* Ketua editor masih memerlukan ramai editorial yang akan membantu melicinkan penerbitan jurnal ini. Mereka yang berminat sila hantarkan resume kepada ketua editor melalui emel: dromarfauzee@yahoo.com


Pentadbiran
1. Zarina Muhammed
(Pegawai Penerbit, Akademi Sukan, Universiti Putra Malaysia)
2. Maizatul Akmam Abas@Abdul Hamid
(Akademi Sukan, Universiti Putra Malysia)
3. Nurfadhillah Mohd Khalid
(Akademi Sukan, Universiti Putra Malaysia)

Jemputan untuk menyertai Sidang Editor

Jurnal Pengajian Sukan ini akan dikendalikan dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Indonesia oleh beberapa pakar dalam bidang Pengajian Sukan atau lain-lain bidang yang berkaitan dengan penyelidikan daripada Universiti tempatan atau luar negara. Mereka yang komited dan berminat untuk turut serta menjadi reviewer dan editorial board dijemput untuk menghantar resume kepada ketua editor ke emel: dromarfauzee@yahoo.com

Thursday, September 4, 2008

JURNAL PENGAJIAN SUKAN


JURNAL PENGAJIAN SUKAN

Jurnal Pengajian Sukan akan menerbitkan manuskrip-manuskrip ilmiah yang akan membincangkan isu dan penyelidikan dalam pengajian sukan dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Indonesia. Jurnal ini akan memberi fokus kepada isu-isu dan penyelidikan dalam pengajian sukan termasuklah pendidikan jasmani, ko-kurikulum, sukan dan kejurulatihan, senaman dan fisiologikal sukan, sosiologi sukan, psikologi sukan, pengurusan sukan, kecederaan dan rawatan sukan, pengajaran dan pembelajaran sukan, perubatan sukan, kejuruteraan sukan, kewartawanan sukan, produk halal dalam sukan, gerontologi dan kegiatan fizikal, industri sukan, pemakanan dan nutrisi sukan, pergerakan manusia, atlet elit, aktiviti fizikal, anatomi, biomekanik, kinesiologi, ICT-dalam sukan, kesihatan, masalah sedentari, masalah obesiti, kecergasan, analisa perlawanan sukan, statistik sukan, dan rekreasi. Manuskrip dalam bentuk kritikan literatur, penyelidikan ekperimental, penyelidikan diskriptif atau mana-mana format yang sesuai dalam penulisan ilmiah adalah dialu-alukan. Semua manuskrip akan dinilai oleh sekurang-kurangnya seorang penilai bebas yang pakar dalam bidang-bidang berkenaan.

Kekerapan Penerbitan
Setakat ini, kekerapan penerbitan ini adalah sekali setahun dan akan disemak semula sekiranya mendapat permintaan yang memberangsangkan. Penerbitan pertama dijangka pada awal tahun 2009 setelah semua artikel dinilai dan diperbaiki oleh penulis.

Bayaran Penerbitan
Setakat ini, tiada bayaran penerbitan akan dikenakan kepada penulis. Walaubagaimanapun sebagai mengantikan kos pentadbiran dan urusan penerbitan setiap penulis yang menghantar manuskrip kepada jurnal ini akan diminta untuk menilai manuskrip lain dalam tempoh masa tiga minggu. Kegagalan menilai dalam tempoh yang ditetapkan akan mengakibatkan manuskrip yang dihantar oleh seseorang penulis itu tidak akan diterbitkan. Pihak ketua editor juga tidak akan membuat apa-apa bayaran kepada penulis dan penilai, semua hasil yang diterbitkan adalah untuk tujuan penerbitan manuskrip ilmiah dalam pengajian sukan.

Format Penulisan
Format penulisan yang digunakan dalam jurnal ini akan mengikut format America Psychological Association Manual Writting 5th edition. Penulis diminta untuk merujuk kepada format penulisan tersebut.

Tanggungjawab Penulisan
Ketua editor tidak bertanggung jawab kepada sebarang penulisan yang diciplak atau dicetak semula oleh penulis. Penulis adalah bertanggungjawab sepenuhnya di atas penulisan mereka.

Urusan penghantaran manuskrip
Penghantaran manuskrip di BUKA SEKARANG (5 September 2008) dan manuskrip yang diterima akan dihantar untuk penilaian. Penulis akan mendapat maklumbalas tentang penerimaan atau penolakan jurnal daripada ketua editor selepas penilain diterima. Sekiranya diterima dengan pembetulan, segala perubahan-perubahan hendaklah dilengkapkan dalam tempoh masa yang ditetapkan oleh ketua editor. Semua urusan penghantaran manuskrip hendaklah melalui emel sahaja iaitu kepada ketua editor beralamat emel: dromarfauzee@yahoo.com

Alamat Surat Menyurat
Sebarang pertanyaan atau surat menyurat kecuali urusan penghantaran manuskrip bolehlah dihantar terus kepada alamat berikut:

1. Pejabat
Ketua, Jabatan Pengajian Sukan
Fakulti Pengajian Pendidikan
Universiti Putra Malaysia
43400, UPM Serdang
Selangor, MALAYSIA
03-89468151

atau

2. Pejabat
Ketua Laboratori Pembangunan Sukan
Akademi Sukan
Universiti Putra Malaysia
43400, UPM Serdang
Selangor, MALAYSIA
03-89464275Perubahan maklumat
Perubahan maklumat akan diberitahu dari masa ke semasa melalui laman web ini. Semua perubahan adalah tertakluk kepada persetujuan bersama pihak editorial.